Tarbiya logo
Video card

Внедрение, цели и задачи предмета "Воспитания"

Batafsil
Video card

Tarbiya fanini joriy etish, maqsad va vazifalari

Batafsil
Video card

“Tarbiya” darslari maktabda qanday oʻtiladi? Umumiy tushuncha

Batafsil
Video card

1-sinf "Tarbiya" darsligini o`qitish “Tarbiya” darslari maktabda qanday oʻtiladi?

Batafsil
Video card

Учебник для 1-го класса "Воспитание" | Как преподаются уроки "Воспитания" в школе?

Batafsil
Video card

2-sinf "Tarbiya" darsligini o`qitish | “Tarbiya” darslari maktabda qanday oʻtiladi?

Batafsil
Video card

Учебник для 2-го класса "Воспитание" || Как преподаются уроки "Воспитания" в школе?

Batafsil
Video card

3-sinf "Tarbiya" darsligini o`qitish | “Tarbiya” darslari maktabda qanday oʻtiladi?

Batafsil
Video card

Учебник для 3-го класса "Воспитание" || Как преподаются уроки "Воспитания" в школе?

Batafsil
Video card

4-sinf "Tarbiya" darsligini o`qitish | “Tarbiya” darslari maktabda qanday oʻtiladi?

Batafsil
Video card

Учебник для 4-го класса "Воспитание" || Как преподаются уроки "Воспитания" в школе?

Batafsil
Video card

5-sinf "Tarbiya" darsligini o`qitish || “Tarbiya” darslari maktabda qanday oʻtiladi?

Batafsil
Video card

Учебник для 5-го класса "Воспитание" || Как преподаются уроки "Воспитания" в школе?

Batafsil
Video card

6-sinf "Tarbiya" darsligini o`qitish | “Tarbiya” darslari maktabda qanday oʻtiladi?

Batafsil
Video card

Учебник для 6-го класса "Воспитание" || Как преподаются уроки "Воспитания" в школе?

Batafsil
Video card

7-sinf "Tarbiya" darsligini o`qitish | “Tarbiya” darslari maktabda qanday oʻtiladi?

Batafsil
Video card

Учебник для 7-го класса "Воспитание | Как преподаются уроки "Воспитания" в школе?

Batafsil
Video card

8-sinf "Tarbiya" darsligini o`qitish | “Tarbiya” darslari maktabda qanday oʻtiladi?

Batafsil
Video card

Учебник для 8-го класса "Воспитание" | Как преподаются уроки "Воспитания" в школе?

Batafsil
Video card

9-sinf "Tarbiya" darsligini o`qitish | “Tarbiya” darslari maktabda qanday oʻtiladi?

Batafsil
Video card

Учебник для 9-го класса "Воспитание" | Как преподаются уроки "Воспитания" в школе?

Batafsil
Ko'proq ko'rsatish