Tarbiya logo
Tarbiya logo
Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot , yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir Abdulla Avloniy
Bizlarni unutmangiz , maktab-maorifni taraqqiy ettiringiz Mahmudxo’ja Behbudiy
Bu dunyoda abadiy qolmoq mumkin emas biroq yaxshi nom qoldirmoq katta saodatdir. Alisher Navoiy
Har bir kishi kasb-korni mukammal bilmog‘i, yaxshi tarbiya olmog‘i va yaxshi xulq-odob, fazilatlarga ega bo‘lmog‘i kerak. Abu Nasr Forobiy
Yaxshi odam yurt tuzar, yomon odam yurt buzar Amir Temur

"Tarbiya" fanini o’qitish texnologiyasi

Barchasini ko'rish
video card

“Tarbiya” fani darslari uchun texnologik xarita tuzish namunasi

Batafsil
video card

Tarbiya fanini o‘qitishda "Ishchanlik o‘yini" ssenariysidan foydalanish texnologiyasi

Batafsil
video card

Tarbiya fanini o‘qitish jarayonini tashkil etishga doir zamonaviy yondashuvlardan biri fao…

Batafsil
video card

Tarbiya fanini o‘qitish texnologiyasi

Batafsil

O'quvchilar uchun darsliklar

books
"Tarbiya" 1-sinf uchun darslik

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinf o'quvchilari uchun darslik

books
"Tarbiya" 2-sinf uchun darslik

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-sinf o'quvchilari uchun darslik

books
"Tarbiya" 3-sinf uchun darslik

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinf o'quvchilari uchun darslik

books
"Tarbiya" 4-sinf uchun darslik

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinf o'quvchilari uchun darslik

books
"Tarbiya" 5-sinf uchun darslik

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinf o'quvchilari uchun darslik

books
"Tarbiya" 6-sinf uchun darslik

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinf o'quvchilari uchun darslik

books
"Tarbiya" 7-sinf uchun darslik

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinf o'quvchilari uchun darslik

books
"Tarbiya" 8-sinf uchun darslik

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinf o'quvchilari uchun darslik

books
"Tarbiya" 9-sinf uchun darslik

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinf o'quvchilari uchun darslik

books
"Tarbiya" 10 - sinf uchun dars…

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 10-sinf o'quvchilari uchun darslik

Muvaffaqiyatga erishganlar

commenter
Botir Arifjanov, tadbirkor

ODAMLAR HAYOTINI OSONLASHTIRGAN O'ZBEK 

commenter
Aziza Shonazarova, olima

MUVAFFAQIYAT KALITI - BILIM VA HARAKAT 

commenter
Akmal Fayziev, tadbirkor

MUVAFFAQIYATNING TO'LOVI OG'IR, AMMO GASHTI BEQIYOS